Skip links

Elektrik Panosu Kullanılan Malzemeler

Elektrik panosu kullanılan malzemeler nelerdir? Elektrik binaya tesise en güvenlik ve verimli şekilde dağıtılması için dağıtım ve iletiminde kullanılmış olan elemanların bir arada bulunduğu kabin elektrik panosu olarak tanımayı yapılır.  Elektrik panosu şalt malzemeleri kabloları gibi elektrik iletimini gerçekleştiren elemanların bir arada yer aldığı donanımdır. Elektrik tesisatında en önemli husus elektrik enerjisinin güvenilir ve verimli bir şekilde dağıtılmasıdır.

Hem insan sağlığı hem de elektronik aletlerin güvenli bir şekilde kullanım için enerjinin güvenli bir şekilde dağıtılması önemlidir. Elektrik panosu yapım aşamasında kaliteli malzemelerin kullanılması panonun düzenli olarak bakımlarının yapılması güvenli kullanım açısından çok önemlidir.

Elektrik Panolarında Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Elektrik panonları kullanım alanlarına göre değişiklik gösteren çeşitleri vardır. Ev ve bina gibi yaşam alanlarında kullanılmış olan panolar standart bileşenleri içerir. Buna karşın iş yeri veya fabrika gibi çoklu alanlarda daha farklı tiplerini görmek mümkün olabilir. Fiziksel olarak panolar sabit veya çekmeceli olarak iki kısma ayrılır. Voltaj bakımından alçak orta yüksek ve gerilim olarak da sınıflandırılması yapılır. Bu sebeple elektrik panoları farklı sınıflarda ve özellikle de değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Elektrik Panosu Nasıl Yapılır? 

Elektrik panosu öncelikle bilgisayar ortamında bazı programlar ile projelendirilmesi yapılır. Panonun iskeletini oluşturmak için kullanılan bir takım programlar mevcuttur. Bilgisayar programı ile panoda bulunacak saçların ölçüleri belirlenir, delinecek yerler saplanır.  Saç işleme makinesine verilen komutlar yardımı ile bilgisayar programında çizilen model elde edilir.  Yapımın son aşamasını boya oluşturur. Dış boya kalitesi ve kalınlığı panonun ömrünü belirler panonun bağlantı ve kapakları boya işleminden sonra yapılır ve montaj hazır duruma getirilir.

Pano imalatı sırasında bir dizi element kullanılır. Bunlar bara ve izolatörü, kablo pabuçları, iletkenler, kablo bağları kablo kanalı ve klemensler, pano imalatı sırasında kullanılan malzemelerdir. Bu gereçlerin çeşitliliği panonun kullanım alanına göre farklılık göstermesi ile belirlenir.  Elektrik panosu yapımında kullanılan parçalar ise hareket rayı, montaj plakaları, sabit raflar, hareketli raflar, ünite, araç contası, pano lambası ve lamba kapı anahtarıdır. Pano içi malzemeleri ve kumanda elemanları pano gövdesi hazırlanırken kullanılır.

Leave a comment